Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materiály k rokovaniu MZ 16.06.2009

I01.doc
informácia č. 1
I01P1.xls
informácia č. 1 - príloha č. 1
I01P2.xls
informácia č. 1 - príloha č. 2
I01P3.xls
informácia č. 1 - príloha č. 3
I02.doc
informácia č. 2
I03.doc
informácia č. 3
MAT04.doc
material k bodu č. 4
MAT05.doc
material k bodu č. 5
MAT06.doc
material k bodu č. 6
MAT07A.doc
material k bodu č. 7 A
MAT07B.doc
material k bodu č. 7 B
MAT07C.doc
material k bodu č. 7 C
MAT07D.doc
material k bodu č. 7 D
MAT08.doc
material k bodu č. 8
MAT08P.pdf
material k bodu č. 8 - príloha
MAT09.doc
material k bodu č. 9
MAT10.doc
material k bodu č. 10
MAT11.doc
material k bodu č. 11
MAT12.doc
material k bodu č. 12
MAT13.doc
material k bodu č. 13
MAT14.doc
material k bodu č. 14
R1.doc
material k bodu R1


Vytvorené: 28.03.2010 14:01,