Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materiály k rokovaniu MZ 16.04.2008

I-1.doc
informácia č. 1
I-1P1.xls
informácia č. 1 - príloha
I-2.doc
informácia č. 2
I-3.pdf
informácia č. 3
MAT05.doc
material k bodu č. 5
MAT06.doc
material k bodu č. 6
MAT07.pdf
material k bodu č. 7
MAT08 - nzu2007.pdf
material k bodu č. 8
MAT08P.rtf
material k bodu č. 8 - príloha
MAT09.doc
material k bodu č. 9
MAT09P.xls
material k bodu č. 9 - príloha
MAT10 - NVZNKS.pdf
material k bodu č. 10
MAT11.doc
material k bodu č. 11
MAT12.doc
material k bodu č. 12
MAT13.doc
material k bodu č. 13
MAT14.doc
material k bodu č. 14
RO200701.pdf
rozbor organizácie č. 01
RO200702.pdf
rozbor organizácie č. 02
RO200703.pdf
rozbor organizácie č. 03
RO200704.pdf
rozbor organizácie č. 04
RO200705.pdf
rozbor organizácie č. 05
RO200706.pdf
rozbor organizácie č. 06
RO200707.pdf
rozbor organizácie č. 07
RO200708.pdf
rozbor organizácie č. 08
RO200709.pdf
rozbor organizácie č. 09
RO200710.pdf
rozbor organizácie č. 10
RO200711.pdf
rozbor organizácie č. 11Vytvorené: 29.03.2010 07:59,