Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materiály k rokovaniu MZ 15.12.2009

I01.doc
informácia č. 1
I01P1.doc
informácia č. 1 - príloha č. 1
I02.doc
informácia č. 2
I03.doc
informácia č. 3
I03P1.xls
informácia č. 3 - príloha č. 1
I04.doc
informácia č. 4
I05.doc
informácia č. 5
I06.doc
informácia č. 6
I07.doc
informácia č. 7
I07P1.xls
informácia č. 7 - príloha č. 1
I08.doc
informácia č. 8
I08P1.xls
informácia č. 8 - príloha č. 1
I09.doc
informácia č. 9
I09P1.xls
informácia č. 9 - príloha č. 1
I10.doc
informácia č. 10
MAT04.doc
material k bodu č. 4
MAT05.doc
material k bodu č. 5
MAT06.doc
material k bodu č. 6
MAT07.doc
material k bodu č. 7
MAT08.doc
material k bodu č. 8
MAT09.pdf
material k bodu č. 9
MAT10.doc
material k bodu č. 10
MAT11.doc
material k bodu č. 11
MAT12.doc
material k bodu č. 12
MAT13.doc
material k bodu č. 13
MAT14.doc
material k bodu č. 14
MAT15.doc
material k bodu č. 15
MAT16.doc
material k bodu č. 16


Vytvorené: 28.03.2010 13:57,