Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materiály k rokovaniu MMZ 06.11.2008

Návrh na odsúhlasenie finančného krytia realizácie projektových zámerov : „Revitalizácia verejného priestranstva Nová Doba“ a „Revitalizácia verejného priestranstva Kramáre I – Jahodová“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové MestoVytvorené: 29.03.2010 07:55,