Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Máte doma staré elektrospotrebiče? Bezplatne vám ich odvezieme, do 3. novembra si treba objednať ich zber

Máte doma staré elektrospotrebiče? Bezplatne vám ich odvezieme, do 3. novembra si treba objednať ich zber
23.09.2021 - Máte doma nepotrebné elektrospotrebiče a potrebujete sa ich zbaviť? Mestská časť Nové Mesto v spolupráci so spoločnosťou Envidom zabezpečuje jesenný zber starých spotrebičov. V sobotu 6. novembra 2021 obyvateľom Nového Mesta bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu.

AKO NA TO?

1. Najneskôr do 3. novembra 2021 si objednajte zber elektroodpadu: 2. Nahláste nasledovné údaje:
3. V deň zberu 6. novembra 2021 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.

Prosíme, prečítajte si aj tieto dôležité pokyny k zberu: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie Envidom – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.
 


Vytvorené: 23.09.2021 13:54, Borčin Ján