Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Marie Moravčíková, vedúca v Detských jasliach

Narodená 2. októbra 1945. Pani Marie Moravčíková absolvovala štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Kroměříži v roku 1963. Po skončení školy dva roky pracovala v ústave národného zdravia ako detská sestra. Odborná škola i vykonávaná prax detskej sestry boli základom pre jej ďalšiu celoživotnú prácu s deťmi od ich útleho veku.

    V roku 1965 nastúpila pracovať do Detských jasiel na Ovručskej ulici ako detská sestra. Z tohoto zariadenia prešla v r. 1969 do Detských jasiel na Jaskovom rade už ako vedúca , kde pôsobila až do ich zrušenia v r. 1983. Potom ako vedúca pracovala v Detských jasliach na Robotníckej ulici a odkiaľ v marci roku 2004 odišla do starobného dôchodku.

    Pani Moravčíková má vynikajúce odborné znalosti a vzácne ľudské a povahové vlastnosti, ktoré uplatňovala vo výchove malého začínajúceho človiečika. Jej odmenou boli mnohokrát vyslovené slová nielen od jej zverencov, ale aj od ich rodičov " naša zlatá pani vedúca". 

    Aj zásluhou pani Moravčíkovej získali detské jasle dobré meno, čo významnou mierou ovplyvnilo i názor , že samospráva našej MČ sa stará o výchovu i tých najmenších.

    Z uvedeného dôvodu si pôsobenie pani Moravčíkovej v našej mestskej časti zasluhuje ocenenie - Cenu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostala v roku 2004.Vytvorené: 11.01.2012 12:47, webman