Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mária Schweighoferová, speváčka

Narodená 3. 9. 1937. Pani Mária Schweighoferová ukončila v roku 1958 štúdium na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v odbore spev. Počas štúdia ju viedla prof. Medvecká.

    Vynikajúce spevácke schopnosti menovanej boli podnetom pre riaditeľa Novej scény pána Kákoša, aby jej ešte počas štúdia ponúkol hosťovanie v operetnom súbore, čo prijala a po skončení štúdia zostala v Novej scéne natrvalo pracovať ako sólistka. Tu naštudovala viac ako 100 postáv v spevohrách našich ako aj zahraničných skladateľov. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch tzv. "zlatej éry Novej scény" sa podieľala na realizácii takých nezabudnuteľných predstavení ako je Poľská krv, My Fair Lady, Ohňostroj, Netopier, West Side Story, Fidlikant na streche a ďalších.

    V roku 1965 bola vyznamenaná cenou Zväzu divadelných umelcov a neskôr pribudli ďalšie ocenenia. 

    Pani Schweighoferová sa okrem účinkovania v spevohre Novej scény pravidelne zúčastňovala koncertných a estrádnych vystúpení na domácich i zahraničných pódiách v televíznych inscenáciách operiet ako aj v interpretáciách ľudových piesní. 

    Na záver jej aktívnej profesionálnej činnosti bola v r. 1993 až 1997 pozvaná zahraničnou agentúrou učinkovať v muzikále "Don Quichot" v krajinách západnej Európy. 

    V súčasnosti sporadicky vystupuje pri rôznych príležitostiach. 

    Hlasové majstrovstvo našej významnej operetnej speváčky, ktorým preslávila našu vlasť i v zahraničí, si zasluhuje ocenenie - Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostala v roku 2005.

 Vytvorené: 11.01.2012 12:24, webman
Hore
Hore
Hore