Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Marec

1. marec

 • Dovolenka

2. marec

 • Dovolenka

3. marec

 • Zoom - magistrát
 • obhliadka v teréne
 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

4. marec

 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovná porada vicestarostovia
 • pracovné stretnutie so starostom Ružinova
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • Riaditelia škôl - Zoom

5. marec

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

8. marec

 • ZŠ Cadrová – ZOOM
 • porada s vicestarostami
 • pracovné stretnutie s hovorcom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s kontrolórom

9. marec
10. marec

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s poradcom
 • vybavovanie agendy starostu

11. marec

 • ZŠ Odborárska
 • pracovné stretnutie s prednostom
 • Zoom – zmena klímy
 • obhliadka v teréne
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

12. marec

 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s vicestarostom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka v teréne

15. marec

 • pracovné stretnutie Eko-podnik
 • porada s vicestarostami
 • pracovné stretnutie parkovanie
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s prednostom

16. marec

 • pracovné stretnutie s občanom
 • Teams BSK
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

17. marec

 • ZŠ Kalinčiakova
 • pracovné stretnutie parkovanie
 • vybavovanie agendy starostu

18. marec

 • Zoom Rada Školy
 • pracovné stretnutie investičné oddelenie
 • pracovné stretnutie s prednostom
 • pracovné stretnutie so zástupcom Sibareal
 • Miestne zastupitelstvo

19. marec

 • ZŠ Cádrova
 • Zoom Regionálne združenie
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • TV BA

22. marec

 • pracovná porada investičné
 • porada s vicestarostami
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • parkovanie Zoom

23. marec

 • Miestna rada
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovný obed
 • pracovné stretnutie s občanom
 • obhliadka v teréne

24. marec

 • vybavovanie agendy starostu

25. marec

 • ZŠ Sibírska
 • Mestské zastupiteľstvo
 • pracovné stretnutie s občanom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

26. marec

 • pracovné stretnutie s občanom
 • Zoom regionálna rada
 • obhliadka v teréne
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

29. marec

 • pracovné stretnutie Ekopodnik
 • pracovné stretnutie park Jama
 • pracovné stretnutie s prednostom
 • pracovné stretnutie s občanom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

30. marec

 • pracovné stretnutie Hálkova
 • Zoom BSK
 • obhliadka v teréne
 • Zoom MŠ/ZŠ
 • vybavovanie agendy starostu

31. marec

 • obhliadka v teréne
 • Ihrisko Cadrová
 • obhliadka v teréne
 • personálny audit
 • Zoom parkovacia politika
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách


Vytvorené: 16.03.2021 13:36, webman
Hore
Hore
Hore