Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Mapový portál - Bratislava - Nové MestoPre lepší prístup odporúčame s mapou pracovať v samostatnom okne po kliknutí na tento odkaz: Mapový portál - Bratislava - Nové Mesto.

Nakoľko na predmetnom mapovom portáli sa neustále pracuje, v prípade, že objavíte akúkoľvek chybu, prosím kontaktujte mestskú časť na adrese zdenka.augustinicova@banm.sk. Ďakujeme.


Vytvorené: 11.01.2012 22:10, Borčin Ján