Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mapový portál bohatší o mapu zdravotných a sociálnych zariadení

Mapový portál bohatší o mapu zdravotných a sociálnych zariadení
23.11.2020 - Oficiálny mapový informačný systém mestskej časti Bratislava - Nové Mesto je bohatší o ďalšie informácie. Mapa zobrazuje lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, nemocnice s pohotovostnou službou, denné centrá pre seniorov, sociálne zariadenia, detské jasle, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a sociálne výdajne nachádzajúce sa na území mestskej časti. Občania si pomocou tejto aplikácie môžu vyhľadať napríklad najbližšiu lekáreň a kliknutím na link môžu zistiť bližšie informácie ako sú otváracie hodiny a podobne.

Prostredníctvom mapového portálu mestská časť verejnosti priebežne poskytuje dôležité mapy, mapové podklady a informácie. Okrem základnej mapy tu nájdete mapu, ktorá zobrazuje národné kultúrne pamiatky a pamätihodnosti na historických mapových podkladoch, ale aj mapy územných plánov, zaregistrovaných psov a podobne. 

Verejný mapový portál Bratislava - Nové Mesto nájdete po kliknutí na tento link


Vytvorené: 23.11.2020 16:26, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore