Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Maľovanie dopravného značenia komplikujú majitelia áut, ktorí nerešpektujú zákaz parkovania

Maľovanie dopravného značenia komplikujú majitelia áut, ktorí nerešpektujú zákaz parkovania
21.07.2020 - Mestská časť Nové Mesto pokračuje v maľovaní parkovacích čiar v pilotnej zóne rezidentského parkovania, ktoré sa v lokalite Tehelné pole a okolie plánuje spustiť tento rok na jeseň. Pracovníkom EKO-podniku VPS však sťažujú prácu niektorí vodiči, ktorí nerešpektujú zákaz parkovania v čase vyznačovania parkovacích miest. Ide pritom vždy len o krátkodobý zákaz – od 7.00 do 15.00 hod. Pracovníci EKO-podniku sa tak musia na tieto miesta vracať v iné dni, aby chýbajúce vodorovné značenia mohli domaľovať.
Chceme, požiadať všetkých majiteľov vozidiel, aby pristupovali zodpovedne k zákazu parkovania v čase, kedy vyznačujeme na uliciach pilotného projektu vodorovné dopravné značenie. Nerešpektovanie zákazu nám iba komplikuje robotu a celý proces maľovania čiar sa tak zbytočne predlžuje,“ hovorí riaditeľ EKO-podniku VPS Vladimír Mikuš.
Na tento problém narazili aj dnes na Hlučínskej ulici, kde viacero parkujúcich áut znemožnilo vyznačiť všetky naplánované parkovacie miesta – napriek tomu, že informácia o zákaze parkovania tu bola vyvesená ako zvyčajne vopred. Na Hlučínsku sa tak EKO-podnik so svojimi pracovníkmi a technikou bude musieť vrátiť vo štvrtok 23. júla (od 7.00 do 15.00 hod.)


Vytvorené: 21.07.2020 14:42, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore