Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Majetkové priznanie starostu

Majetkové priznanie starostu za rok 2018
Majetkové priznanie starostu za rok 2017
Majetkové priznanie starostu za rok 2016
Majetkové priznanie starostu za rok 2015
Majetkové priznanie starostu za rok 2014

Majetkové priznanie starostu za rok 2013
Majetkové priznanie starostu za rok 2012
Majetkové priznanie starostu za rok 2011
Majetkové priznanie starostu za rok 2010
 


Vytvorené: 01.10.2015 14:15, webman