Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ľudová štvrť

ludova-stvrtObytná zóna realizovaná Všeobecným stavebný družstvom v období Slovenského štátu (v rokoch 1941 - 1943). V priestore ulíc Riazanská, Hálova, Za kasárňou, Letecká, Úradnícka sa nachádzajú dvojpodlažné rodinné domy realizované Všeobecným stavebným družstvom. Plusom tejto výstavby je dobrý dispozičný štandard i materiálové a konštrukčné prevedenie, avšak na tomto sídlisku absentovala obchodná, školská, športová a kultúrna vybavenosť.


Vytvorené: 26.01.2012 22:03, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore