Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Ľudová banka, a.s., Ústredie / Banky


Ľudová banka, a.s., Ústredie
Vajnorská 100
83104 Bratislava
tel: 02/446 451 91
Vajnorská 100, Bratislava, Slovensko
Ľudová banka, a.s., Ústredie
Vajnorská 100