Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu
07.11.2018 -

Vážení Novomešťania,
pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdCLhTv4Ocb9eOyT3Da9kaUa24sVmQdGhrPQqBgNVgz8HoVg/viewform, aby sme zistili vnímanie participácie Novomešťanmi. Dotazník okrem toho mapuje aj vnímanie vybraných služieb novomestskej samosprávy a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Zapojte sa do 20.12. 2018 do veľkého prieskumu o participácii a pomôžete nám efektívnejšie nastaviť zber podnetov, nápadov, pripomienok ale aj zapájanie ľudí do spolurozhodovania o časti rozpočtu, prioritách a rozvoji Nového Mesta.
Ďakujeme.

V prípade otázok sa obráťte na vedúceho prieskumu z Kancelárie pre participáciu verejnosti Miroslava Šveca, tel.: 0905/340 394, e-mail: mirec.svec@gmail.com.Vytvorené: 28.11.2018 13:08, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore