Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Lekáreň Kramáre / Lekárne


Lekáreň Kramáre
Limbová 2645/5
83101 Bratislava
tel: 02/547 885 05
Limbová 2645/5, Bratislava, Slovensko
Lekáreň Kramáre
Limbová 2645/5