Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Lekáreň humánna a veterinárna / Lekárne


Lekáreň humánna a veterinárna
Sibírska 1597/11
83102 Bratislava
tel: 02/442 511 43
Sibírska 1597/11, Bratislava, Slovensko
Lekáreň humánna a veterinárna
Sibírska 1597/11