Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Kúpa nehnuteľností

Čo vybavíte

Právnická alebo fyzická osoba môže požiadať o kúpu nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, resp. sú zverené do správy mestskej časti. Žiadosť o predaj nehnuteľností schvaľuje miestne zastupiteľstvo.

Žiadosť môžete podať: Čo potrebujete  Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

U koho vybavíte

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia
kancelária č. 313/3. poschodie
telefón: 02/49 253 133
e-mail:marianna.moravcova@banm.sk, pravne@banm.sk

Mgr. Zuzana Kozáková – právny úsek
kancelária č. 314/3. poschodie
telefón: 02/49 253 138
e-mail: zuzana.kozakova@banm.sk

Mgr. Mária Mäsiarová
kancelária č. 316/3. poschodie

telefón: 02/49 253 144
e-mail: maria.masiarova@banm.sk

Ing. Kornélia Kasmanová – správa majetku
kancelária č. 312/3. poschodie
telefón: 02/49 253 137
e-mail: kornelia.kasmanova@banm.sk

Mgr. Jana Biharyová – právny úsek
kancelária č. 317/3. poschodie
telefón: 02/49 253 201
e-mail: jana.biharyova@banm.sk

JUDr. František Chamula - právny úsek
kancelária č. 14/prízemie
telefón: 02/49 253 411
e-mail: frantisek.chamula@banm.sk

Mgr. Ľudovít Beňo
kancelária č. 14/prízemie
telefón: 02/49 253 411
e-mail: ludovit.beno@banm.sk

Andrea Vráblová – sekretariát
kancelária č. 305/3. poschodie
telefón: 02/49 253 152
e-mail: andrea.vrablova@banm.sk


 


Vytvorené: 30.01.2012 10:51, Borčin Ján