Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kultúra

20140416 – Jarná pieseň, SK Vajnorská

5. ročník koncertu pre Novomešťanov: Jarná pieseň. V programe odznela pestrá hudobná paleta slovenskej i svetovej operety zo skladateľskej tvorby G. Dusíka, E. Kálmána, F. Lehára, P. Linckeho, vážne melódie aj rytmy argentínskeho tanga
Hore
Hore
Hore