Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kto povedie Stredisko kultúry? Verejné vypočutie uchádzačov môžete sledovať online, aj klásť otázky

Kto povedie Stredisko kultúry? Verejné vypočutie uchádzačov môžete sledovať online, aj klásť otázky
27.01.2022 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto oznamuje, že vo štvrtok 03.02.2022 od 17:30 sa uskutoční verejné vypočutie štyroch uchádzačov na pozíciu „riaditeľ/ka Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto“. V záujme transparentnosti sme vytvorili priestor aj pre širokú verejnosť na to, aby sa mohla zúčastniť verejného vypočutia aj aktívne a klásť otázky jednotlivým kandidátkam a kandidátom.
Ak máte záujem zúčastniť sa verejného vypočutia, dajte nám vedieť do 02.02.2022 do 15:00 mailom na adresu ingrid.holla@banm.sk
Vzhľadom na mimoriadne opatrenia proti šíreniu koronavírusu Covid-19 bude mať verejnosť príležitosť zúčastniť sa vypočutia prostredníctvom online prenosu.

Spôsob kladenia otázok vyplynie z počtu prihlásených, t. j. buď budú kladné priamo alebo prostredníctvom chatu cez ZOOM počas daného vypočutia. Záver verejného vypočutia je naplánovaný na 18.30.

Program verejného vypočutia každého z kandidátov:

  • prezentácia projektu (max. 5 min.)
  • otázky členov výberovej komisie (5-10 min.)
  • otázky verejnosti (5-10 min.)


Vytvorené: 27.01.2022 13:23, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore