Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kto povedie EKO-podnik verejnoprospešných služieb? Môžete sledovať osobný pohovor kandidátov a klásť aj otázky

11.05.2022 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto oznamuje, že v stredu 18.05.2022 od 17:00 hod. sa uskutoční osobný pohovor na pozíciu „riaditeľ/ka EKO-podniku verejnoprospešných služieb“. V záujme transparentnosti sme vytvorili priestor aj pre širokú verejnosť na to, aby sa mohla zúčastniť výberového konania formou online pripojenia aj aktívne a klásť otázky jednotlivým kandidátkam a kandidátom. Ak máte záujem zúčastniť sa výberového konania, prihláste sa prosím do 16.05.2022 do 17:00 mailom na adresu ingrid.holla@banm.sk.

Spôsob kladenia otázok bude umožnený prostredníctvom chatu v aplikácii ZOOM počas daného pohovoru. Záver výberového konania je naplánovaný na 18.30 hod.

Program osobného vypočutia každého z kandidátov:
  • prezentácia koncepcie výkonu práce v rozsahu 5 min.,
  • otázky členov výberovej komisie,
  • otázky verejnosti (písomne v rámci diskusnej skupiny aplikácie Zoom).

Na osobný pohovor je pozvaných celkom 5 kandidátov, ktorých životopisy a koncepcie výkonu práce sú zverejnené na našej stránke https://www.banm.sk/kandidati-na-poziciu-riaditela-eko-podniku-vps/ .


Vytvorené: 11.05.2022 10:32, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore