Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Kto, kde a kedy si môže vyzdvihnúť potravinovú pomoc v Tržnici

23.10.2017 - Slovenský Červený kríž bude v novembri 2017 opäť distribuovať balíky potravinovej pomoci v rámci Operačného programu EÚ FEAD rodinám v hmotnej núdzi. Občania, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a spĺňajú ďalšie zadefinované kritériá (nezaopatrené dieťa, invalidný, zdravotné postihnutie, mimoriadne nepriaznivá a krízová životná situácia apod.), si môžu v mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto potravinové balíky vyzdvihnúť nasledovne:
 
Štvrtok, 9.11. 2017, 10.00 – 11.30 h, Sociálna výdajňa, Šancova 112, budova Tržnice, 1. poschodie
Utorok 14.11. 2017, 10.00 – 11.30 h, Sociálna výdajňa, Šancova 112, budova Tržnice, 1. poschodie
 
K prevzatiu balíka je potrebné preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.


Vytvorené: 23.10.2017 08:38, Borčin Ján