Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

KT - car s.r.o. / Autoservis


KT - car s.r.o.
Varšavská 7524/29
83102 Bratislava
tel: 02/446 388 13, 0948 526 639
email: kt-car@kt-car.sk
Varšavská 7524/29, Bratislava, Slovensko
KT - car s.r.o.
Varšavská 7524/29