Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Kontajnerové stojiská

Kritériá pre budovanie stanovíšť zberných nádob na území Bratislavy" a "Požiadavky na budovanie stanovíšť PPK


Vytvorené: 08.02.2021 15:50, webman