Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Konská železnica

IMG_2961Prvá konská železnica v Uhorsku-svetový historický i architektonický unikát. Budova Prvej konskej železnice na križovatke Krížnej-Karadžičovej, jedinečný historický objekt hlavného mesta SR Bratislavy /výstavba v rokoch 1836 -1840/ súvisela s výstavbou prvej železnice, ktorej prvý úsek do Sv. Jura otvorili v roku 1840. Koncom roka 1845 do Pezinka a 1846 stavbu dokončili. Prvý vlak po trati do Trnavy prešiel 1. júna 1846 a cesta trvala dve a pol hodiny. Konskú železnicu do Trnavy prebudovali po 27 rokoch a 1. mája 1873 prešiel touto traťou prvý vlak s lokomotívou na parný pohon.


Vytvorené: 26.01.2012 23:03, Tettinger Marek