Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Konská železnica - Krížna 33

     Táto historická výpravná budova bola postavená v rámci výstavby prvej konskej železnice v Uhorsku z Bratislavy (vtedajšieho Prešporku) do Trnavy a Serede. Budova o celkovej podlahovej rozlohe 1002m² sa nachádza na križovatke Legionárskej a Krížnej ulice a skladá sa zo 4 nadzemných podlaží. Od roku 2008 je v majetku MČ BNM.
     Architektonicky je riešená ako hlavová stanica, vzorom pri jej stavbe bola palácová architektúra. Vo dvore za budovou je vybudované neverejné parkovisko pre motorové vozidlá.  V roku 2007 sa na budove vykonávali rekonštrukčné práce na odstránenie vlhkosti vonkajších múrov budovy. Rekonštrukčné práce prebiehali aj vo vnútri budovy. Na prízemí je zriadená sobášna sieň, podkrovie využívané na kancelárie.
 
Kontakt: 
Mgr. Mária Mäsiarová
kancelária č. 316/3. poschodie
telefón: 02/49 253 144
e-mail: maria.masiarova@banm.sk

JUDr. Jana Horvátiková - vybavuje žiadosti o uzavretie manželstva v Konskej železnici
kancelária č. 219/2. poschodie
telefón: 02/49 253 263
e-mail: jana.horvatikova@banm.sk

Konská železnicaVytvorené: 05.05.2014 09:12, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore