Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Koncepčný zámer škôl

Koncepčný zámer rozvoja 2016/2017

Koncepčný zámer tabuľky 2016/2017

Koncepčný zámer rozvoja 2015/2016


Koncepčný zámer tabuľky 2015/2016

Koncepčný zámer rozvoja 2014/2015

Koncepčný zámer tabuľky 2014/2015


Vytvorené: 21.04.2010 08:35,