Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Koncepčný zámer škôl

Koncepčný zámer rozvoja 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Koncepčný zámer rozvoja 2019/2020 a 2020/2021

Koncepčný zámer rozvoja 2018/2019
Koncepčný zámer tabuľky 2018/2019

Koncepčný zámer rozvoja 2017/2018
Koncepčný zámer tabuľky 2017/2018

Koncepčný zámer rozvoja 2016/2017
Koncepčný zámer tabuľky 2016/2017

Koncepčný zámer rozvoja 2015/2016
Koncepčný zámer tabuľky 2015/2016

Koncepčný zámer rozvoja 2014/2015
Koncepčný zámer tabuľky 2014/2015 


Vytvorené: 21.04.2010 08:35,