Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Komunitné centrum


Ovručská 5
Bratislava
tel:

Komunitné centrum je spoločným priestorom pre všetkých obyvateľov MĆ Bratislava – Nové Mesto, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít organizovaných centrom. KC je otvorené v prospech celej komunity, preto každý člen komunity ho chráni pred devastáciou hmotnou ako i devastáciou slovnou a preberá zodpovednosť za škody hmotné i nehmotné. Jeho cieľom je pomôcť a zlepšiť kvalitu života jednotlivcova celej komunity, pričom komunitu predstavujú všetci obyvatelia MČ. 

Komunitné centrum pre tento účel na nachádza v zrekonštruovanej budove na Ovručskej ulici, ktorej vlastníkom je Mestská časť Bratislava – Nové Mesto.