Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Komisie

Táto sekcia obsahuje primárne archív komisií a zápisníc z ich rokovania do konca volebného obdobia, ktoré končilo na jeseň 2014. Tu nájdete všetky novšie komisie a zápisnice z ich rokovania

Komisie pre volebné obdobie 2010-2014
Zápisnice zo zasadnutí komisií


Vytvorené: 15.12.2014 09:35, Tettinger Marek