Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Komisie

Táto sekcia obsahuje primárne archív komisií a zápisníc z ich rokovania do konca volebného obdobia, ktoré končilo na jeseň 2014. Tu nájdete všetky novšie komisie a zápisnice z ich rokovania

Komisie pre volebné obdobie 2010-2014
Zápisnice zo zasadnutí komisií

Zapisovatelia Komisií MZ 2014 - 2018:
 
Priezvisko Meno Titul E-mail Komisia
Janovičová Vladislava   vladislava.janovicova@banm.sk Komisia sociálnych vecí a bývania
Arpai Andrea Mgr. andrea.arpai@banm.sk Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ 
Arpai Andrea Mgr. andrea.arpai@banm.sk Komisia dotačná
Červenková Júlia   julia.cervenkova@banm.sk Komisia mandátová
Červenková Júlia   julia.cervenkova@banm.sk Komisia návrhová
Böhm Martin Ing. martin.bohm@banm.sk Komisia na ochranu verejného záujmu
Biharyová Jana Mgr.. jana.biharyová@banm.sk Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné systémy a medzinárodné vzťahy
Šujanová Miriam   miriam.sujanova@banm.sk Komisia územného plánu, urbanizmu a výstavby
Hlivová Elena   elena.hlivova@banm.sk Komisia pre školstvo a vzdelávanie
Zbončáková Zuzana Ing. zuzana.zboncakova@banm.sk Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku


Vytvorené: 15.12.2014 09:35, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore