Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Kardiovaskulárne centrum s.r.o. / Lekári


Kardiovaskulárne centrum s.r.o.
Ďumbierska 11436/32
83101 Bratislava
tel: 02/547 711 49
Ďumbierska 11436/32, Bratislava, Slovensko
Kardiovaskulárne centrum s.r.o.
Ďumbierska 11436/32