Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kalendár školáka – testy, prázdniny, všetky dôležité termíny v školskom roku 2019/2020

Kalendár školáka – testy, prázdniny, všetky dôležité termíny v školskom roku 2019/2020
24.10.2019 - Na konci októbra sa školáci môžu tešiť na prvé prázdniny v novom školskom roku 2019/2020. V stredu 30. a štvrtok 31. októbra budú mať jesenné prázdniny, v piatok 1. novembra majú taktiež voľný deň – Sviatok všetkých svätých. Do školysa vrátia v pondelok 4. novembra.
Pozrite si všetky dôležité termíny - testov či prázdnin, ktoré žiakov čakajú v tomto školskom roku:

30. až 31. október 2019 – Jesenné prázdniny, vyučovanie bude pokračovať 4. novembra.
20. november 2019 – Celonárodné Testovanie 5 žiakov 5. ročníkov ZŠ z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.
23. december 2019 až 7. január 2020 – Vianočné prázdniny, vyučovanie bude pokračovať 8. januára.
3. február 2020 – Polročné prázdniny, vyučovanie bude pokračovať 4. februára.
17. až 21. február 2020 – Jarné prázdniny v Bratislavskom kraji, vyučovanie bude pokračovať 24. februára.
17. až 20. marec 2020 – Termín externej maturitnej skúšky na stredných školách.
31. marec až 3. apríl 2020 – Náhradný termín pre maturantov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nezúčastnia na externej maturite.
1. apríl 2020 – Celonárodné Testovanie 9 žiakov 9. ročníkov ZŠ z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra.
2. apríl 2020 – Testovanie 9 z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.
9. až 14. apríl 2020 – Veľkonočné prázdniny, vyučovanie bude pokračovať 15. apríla.
15. a 16. apríl 2020 – Náhradný termín Testovania 9.
18. máj až 5. jún 2020 – Obdobie ústnej maturity, presný termín určia príslušné odbory školstva okresných úradov.
1. júl až 31. august 2020 – Letné prázdniny, vyučovanie bude pokračovať 2. septembra.
Zdroj: www.minedu.sk


Vytvorené: 24.10.2019 09:23, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore