Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Jún

1. jún

 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

2. jún

 • pracovné stretnutie parkovanie
 • pracovné stretnutie JDS a ČK
 • pracovné stretnutie s občanom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie Ekopodnik

3. jún

 • pracovné stretnutie stavebný úrad
 • pracovné stretnutie Mierová kolonia
 • vybavovanie agendy starostu

4. jún

 • Online BSK ŽP ÚP
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu
 • NÚSCH

7. jún

 • pracovná porada vedenia
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie s vicestarostom
 • obhliadka v teréne
 • stretnutie parkovanie

8. jún

 • Miestne zastupitelstvo

9. jún

 • pracovné stretnutie s občanom
 • stretnutie MSP
 • obhliadka v teréne
 • vybavovanie agendy starostu

10. jún

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s poradcom
 • pracovné strenutie ZŠ Za Kasárnou
 • pracovné stretnutie MIB
 • pracovné stretnutie LBD
 • stretnutie ZŠ Sibírska

11. jún

 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie

14. jún
15. jún

 • stretnutie s hovorcom
 • Miestna rada
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie na Magistráte

16. jún

 • pracovné stretnutie matrika
 • pracovné s poradcom
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s pánom Gáborom
 • pracovné stretnutie Riazanská
 • pracovné stretnutie Konečný
 • UPZ Nobelova - Odborárska

17. jún

 • pracovné stretnutie s občanom
 • obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie s občanom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie Markíza

18. jún

 • Regionálne združenie
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • tlačovka

21. jún

 • pracovná porada vedenia
 • pracovné stretnutie s občanom
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie SANAB
 • ZOOM MŠ

22. jún

 • pracovné stretnutie s občanom
 • Miestna rada
 • ZMOS
 • pracovné stretnutie Dimitrovka

23. jún

 • Miestne zastupitelstvo
 • MŠ Legerskeho

24. jún

 • Sčítanie obyvateľov
 • Mestské zastupitelstvo
 • pracovné stretnutie
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • MŠ Šuňavcová

25. jún

Redakčná rada
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovný obed
 • pracovné stretnutie poslanci

28. jún

 • pracovné strenutie s občanom
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • obhliadka v teréne
 • pracovná porada vedenia
 • UKASP
 • pracovné stretnutie Guthaus
 • Finančná komisia

29. jún

 • Miestne zastupitelstvo
 • Raj Centrum
 • obhliadka v teréne

30. jún

 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Ekopodniku
 • pracovný obed
 • vybavovanie agendy starostu


Vytvorené: 09.06.2021 15:18, webman
Hore
Hore
Hore