Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Júl

1. júl

 • Dovolenka

2. júl

 • Dovolenka

5. júl

 • Sviatok

6. júl

 • Regionalna rada zastupitelstvo
 • pracovné stretnutie s poslancami
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka v teréne

7. júl

 • ZMOS
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

8. júl

 • ZMOS
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu


9. júl

 • pracovné stretnutie matrika
 • pracovné stretnutie Atrios
 • pracovné stretnutie VIVO
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovný obed

12. júl

 • ZŠ Riazanska
 • pracovná porada vedenia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovný obed
 • ZOOM Odborárska
 • ZOOM Finačná komisia

13. júl

 • pracovné stretnutie Nova Doba
 • Miestne zastupiťelstvo
 • pracovné stretnutie poslanci
 • stretnutie s občanmi Olbrachtova


14. júl

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

15. júl

 • pracovné stretnutie Ekopodnik
 • pracovné stretnutie Pokroky
 • pracovné stretnutie Palma
 • vybavovanie agendy starostu

16. júl

 • pracovné stretnutie s poslancami
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

19. júl - 30. júl

 • Dovolenka


Vytvorené: 21.07.2021 15:02, webman
Hore
Hore
Hore