Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Júl 2020

1. júla

 • pracovné stretnutie so zamestnancom úradu
 • pracovné stretnutie so zástupcom firmy Imocap
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie na magistráte
 • pracovné stretnutie o poslancami

2. júla

 • dovolenka

3. júla

 • dovolenka

6. júla

 • dovolenka

7. júla

 • pracovné stretnutie so zástupcom Eko - podniku
 • pracovná porada s vicestarostami
 • pracovné stretnutie so zástupcom školy
 • pracovné stretnutie s poradcom
 • pracovné stratnutie s občanom
 • pracovná agenda a administratíva

8. júla

 • pracovné stratnutie so zástupcom školy
 • pracovné stratnutie so zástupcom firmy Atrios
 • pracovné stratnutie na BSK
 • pracovné stratnutie s občanmi

9. júla

 • pracovná obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie so zástupcom firmy Lucron
 • vybavovanie úradných listín, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie

10. júla

 • pracovné stratnutie s občanom
 • pracovná agenda a administratíva
 • riešenie pracovných záležitostí so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

13. júla

 • dovolenka

14. júla

 • stretnutie s občanom
 • stretnutie so zastúpcom spoločnosti Vivo
 • obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie k prebiehajúcim investíciám
 • vybavovanie agendy starostu

15. júla

 • pracovné stretnutie s občanom
 • obhladka v teréne
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie

16. júla

 • pracovná agenda a administratíva
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie

17. júla

 • vybavovanie agendy starostu
 • tlačovka Istropolis
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

20. júla

 • stretnutie s občanom
 • pracovná porada s vicestarostami
 • vybavovanie úradných listín, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie

21. júla

 • pracovné stretnutie - parkovanie
 • riešenie pracovných záležitostí so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovne stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie v Cvernovke

22. júla

 • vybavovanie agendy starostu
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie

23. júla

 • riešenie pracovných záležitostí so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovne stretnutie s občanom
 • pracovná porada so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovne stretnutie so zástupcom firmy Inovatrix
 • pracovné stretnutie so zamestnancom úradu

24. júla

 • pracovné stretnutie s MIB
 • obhliadka investičných akcii v teréne
 • vybavovanie agendy starostu

27. júla - 31. júla

 • dovolenka

 


Vytvorené: 13.07.2020 11:04, webman
Hore
Hore
Hore