Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Zuzana Budská / Advokáti


JUDr. Zuzana Budská
Račianska 1528/87
83102 Bratislava
tel: 02/577 881 54
email: budska@adv-law.sk
Račianska 1528/87, Bratislava, Slovensko
JUDr. Zuzana Budská
Račianska 1528/87