Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Vojtech Földes / Advokáti


JUDr. Vojtech Földes
Jaskový rad 1980/163
83101 Bratislava
tel: 02/547 750 63
Jaskový rad 1980/163, Bratislava, Slovensko
JUDr. Vojtech Földes
Jaskový rad 1980/163