Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Vladimír Štefek / Advokáti


JUDr. Vladimír Štefek
Škultétyho 3030/1
83103 Bratislava
tel: 02/642 850 27
Škultétyho 3030/1, Bratislava, Slovensko
JUDr. Vladimír Štefek
Škultétyho 3030/1