Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Vladimír Nádaský / Advokáti


JUDr. Vladimír Nádaský
Kominárska 141/4
83104 Bratislava
tel: 02/502 345 18, 02/555 667 60
email: nadasky@stonline.sk
Kominárska 141/4, Bratislava, Slovensko
JUDr. Vladimír Nádaský
Kominárska 141/4