Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Sylvia Filipová / Advokáti


JUDr. Sylvia Filipová
Vajnorská 1317/47
83103 Bratislava
tel: 02/444 573 21
Vajnorská 1317/47, Bratislava, Slovensko
JUDr. Sylvia Filipová
Vajnorská 1317/47