Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. pplk. Stanislav Jankovič, zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ

Narodený 19. februára 1963. Pán pplk. Mgr. Stanislav Jankovič po ukončení gymnázia sa dal na dráhu ochrancu zákona. Od r. 1982 je v služobnom pomere príslušníka policajného zboru. V roku 1984 absolvoval Strednú odbornú školu policajného zboru, v r. 1987 dôstojnícku školu a vysokoškolské vzdelanie získal na Akadémii PZ v Bratislave. 

    Pán Jankovič počas služobného pomeru postupne prešiel viacerými služobnými zaradeniami. V roku 1989 bol zaradený na Okresnom riaditeľstve PZ Bratislava III, kde začal pracovať vo funkcii starší inšpektor. Pre jeho odborné a organizačné schopnosti bol od r. 1996 ustanovený do funkcie riaditeľa poriadkovej služby a od 1. 1. 2003 do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ Bratislava III.

    V pôsobení v okrese Bratislava III rozvinul spoluprácu s mestskou políciou a našou MČ a významnou mierou sa pričinil na zabezpečovaní verejného poriadku a potláčaní kriminality. K tomuto využil i naše oznamovacie prostriedky a prostredníctvom nich informoval obyvateľov o vývoji kriminality, jej potláčaní a o možnostiach jej prevencie. Osobne prispel pri vypátraní nebezpečnej skupiny páchateľov krádeží v domoch a bytoch na Ľudovom námestí, Zátiší a Hostinského sídlisku.

    Jeho odborné, organizačné i morálne schopnosti ocenil i minister vnútra , tým, že ho ustanovil do funkcie zástupcu riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

    Činnosť menovaného a jeho pôsobenie v našej mestskej časti si zasluhuje ocenenie - Verejné uznanie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2004.Vytvorené: 11.01.2012 12:57, webman