Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Peter Vojčík / Advokáti


JUDr. Peter Vojčík
Tomášikova 3499/50
83103 Bratislava
tel: 02/446 405 23, 02/446 405 22
Tomášikova 3499/50, Bratislava, Slovensko
JUDr. Peter Vojčík
Tomášikova 3499/50