Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Pavol Kis / Advokáti


JUDr. Pavol Kis
Vlárska 1749/38
83101 Bratislava
tel: 02/547 738 34
Vlárska 1749/38, Bratislava, Slovensko
JUDr. Pavol Kis
Vlárska 1749/38