Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Milan Bobák / Advokáti


JUDr. Milan Bobák
Kalinčiakova 114/25
83104 Bratislava
tel: 02/554 233 90
Kalinčiakova 114/25, Bratislava, Slovensko
JUDr. Milan Bobák
Kalinčiakova 114/25