Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Mária Peráčková / Advokáti


JUDr. Mária Peráčková
Kominárska 141/2
83104 Bratislava
tel: 02/502 344 81, 02/556 404 69
Kominárska 141/2, Bratislava, Slovensko
JUDr. Mária Peráčková
Kominárska 141/2