Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

JUDr. Mária Cintavá / Notári


JUDr. Mária Cintavá
Trnavská cesta 1370/1
83104 Bratislava
tel: 0903 241 200, 02/555 622 90
Trnavská cesta 1370/1, Bratislava, Slovensko
JUDr. Mária Cintavá
Trnavská cesta 1370/1