Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Margita Polaczyková / Advokáti


JUDr. Margita Polaczyková
Jelšová 2873/4
83101 Bratislava
tel: 02/547 930 05
Jelšová 2873/4, Bratislava, Slovensko
JUDr. Margita Polaczyková
Jelšová 2873/4