Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Margita Lonská / Advokáti


JUDr. Margita Lonská
Kalinčiakova 114/25
83104 Bratislava
tel: 02/554 233 90
Kalinčiakova 114/25, Bratislava, Slovensko
JUDr. Margita Lonská
Kalinčiakova 114/25