Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Marcel Blažo / Advokáti


JUDr. Marcel Blažo
Kutuzovova 254/21
83103 Bratislava
tel: 02/444 528 25
Kutuzovova 254/21, Bratislava, Slovensko
JUDr. Marcel Blažo
Kutuzovova 254/21