Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

JUDr. Katarína Kušnírová - Advokátska kancelária / Advokáti


JUDr. Katarína Kušnírová - Advokátska kancelária
Škultétyho 52/16
83103 Bratislava
tel: 02/444 579 97
email: judrkusnirova@stonline.sk
Škultétyho 52/16, Bratislava, Slovensko
JUDr. Katarína Kušnírová - Advokátska kancelária
Škultétyho 52/16